فصلنامه علمی اندیشه نوین دینی- صفحه اصلی
لیست داوران

حذف تصاویر و رنگ‌ها
اسامی داوران محترمی که  در سال ۱۴۰۰ با فصلنامه اندیشه نوین دینی همکاری داشته اند
اسامی عناوین
دکتر ابراهیم نوئی استادیار دانشگاه شهید بهشتی
دکتر ابوالحسن حسنی عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی
دکتر ابوالحسن غفاری دانشیار پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی
دکتر ابوذر رجبی دانشیار دانشگاه معارف اسلامی
دکتر امیر سیاهپوش استادیار دانشگاه معارف اسلامی
دکتر حسن پناهی آزاد استادیار دانشگاه معارف اسلامی
دکتر حسن رضایی   دانشیار دانشگاه تهران
دکتر حسین ارجینی دانشیار دانشگاه معارف اسلامی
دکتر حمزه شریفی دوست استادیار موسسه بهداشت معنوی           
دکتر حمیدرضا قربانی مبین استادیار دانشگاه صنعتی قم            
دکتر حمیدرضا مظاهری سیف استادیار موسسه بهداشت معنوی           
دکتر خداخواست عرب صالحی   دانشیار پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی
دکتر خدیجه تبریزی استادیار موسسه آموزش عالی شهیده بنت الهدی صدر                      
دکتر رمضان پای برجای استادیار دانشگاه فرهنگیان استان گلستان
دکتر سعید رسالتی استاد حوزه علمیه
دکتر سعیده سادات نبوی مدرس فلسفه دین
دکتر سید ابوذر نبویان استادیار دانشگاه معارف اسلامی
دکتر سید جواد احمدی استادیار دانشگاه گنبد
حجه الاسلام سید هادی واعظی استاد حوزه علمیه
دکتر سیدضیاءالدین میرمحمدی استادیار دانشگاه معارف اسلامی
دکتر عباسعلی امیری استادیار پژوهشکده امربه معروف و نهی از منکر 
دکتر عبدالرسول مشکات استادیار دانشگاه اصفهان
دکتر عبدالله محمدی استادیار موسسه حکمت وفلسفه ایران
دکتر علی اکبر حسینی قلعه بهمن دانشیار موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی
دکتر علی اله بداشتی دانشیار دانشگاه قم
دکتر علی برخورداری مدرس فلسفه اخلاق
دکتر علی قدردان قراملکی مدرس کلام اسلامی
دکتر علیرضا میرزایی استادیار دانشگاه شهید محلاتی
دکتر غلامحسین گرامی استادیار دانشگاه معارف اسلامی
دکتر کاوس روحی برندق استادیار دانشگاه تربیت مدرس
دکتر محسن دریابیگی استادیار دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی                                       
دکتر محمد اسعدی استادیار پژوهشگاه حوزه و دانشگاه                   
دکتر محمد جواد اسکندرلو دانشیار جامعه المصطفی العالمیه
دکتر محمد جواد فلاح دانشیار دانشگاه معارف اسلامی
دکتر محمد عباس زاده جهرمی دانشیار دانشگاه جهرم
حجه الاسلام محمد هادی فلاح استاد حوزه علمیه
دکتر محمدباقر پورامینی استادیار جامعه المصطفی العالمیه
دکتر محمدحسن قدردان قراملکی دانشیار پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی
دکتر محمدرضا امامی نیا استادیار دانشگاه معارف اسلامی
دکتر محمدرضا مصطفای پور استادیار دانشگاه خوارزمی
دکتر مسعود اسماعیلی استادیار پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی
دکتر مسعود الماسی مدرس فلسفه حقوق
دکتر مسلم محمدی دانشیار دانشگاه تهران
دکتر مهدی عبدالهی استادیار موسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران     
دکتر مهدی فرمانیان دانشیار دانشگاه ادیان
دکتر مهدی مشکی استادیار موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی
دکتر نیره قوی استادیار مطالعات زنان و انقلاب اسلامی
دکتر ولی الله عباسی مدرس کلام اسلامی
دکتر یحیی صباغچی استادیار دانشگاه صنعتی شریف
نشانی مطلب در وبگاه فصلنامه علمی اندیشه نوین دینی:
http://andishe.maaref.ac.ir/find.php?item=1.38.15.fa
برگشت به اصل مطلب