فصلنامه علمی اندیشه نوین دینی- اطلاعات نشریه
اطلاعات نشریه

حذف تصاویر و رنگ‌ها
مترجم و ویراستار انگلیسی:  اسحاق طاهری / مترجم عربی: خلیل العصامی
صفحه‌آرا: سعید نائینی
ناشر: انتشارات دانشگاه معارف اسلامی
آماده‌سازی متن: خدمات پژوهشی دانشگاه معارف اسلامی
نشانی: قم، خیابان شهدا (صفائیه)، روبه‌روی بانک سپه، شماره 723، صندوق پستی 6173 ـ 37155
 تلفن و نمابر: 37749915؛
شمارگان: 1000
نسخه تک‌شماره: 5500 تومان
 اشتراک سالانه: 22000 تومان (4شماره)
 وبگاه: maaref.ac.ir
پست الکترونیک: andishe@maaref.ac.ir
شماره حساب: 2172343501007؛ قم، بانک ملی، شعبه شهدا، کد: 2708
نشانی مطلب در وبگاه فصلنامه علمی اندیشه نوین دینی:
http://andishe.maaref.ac.ir/find.php?item=1.39.15.fa
برگشت به اصل مطلب