فصلنامه علمی اندیشه نوین دینی- هیات تحریریه
هیات تحریریه

حذف تصاویر و رنگ‌ها
ردیف اسامی عناوین تخصص
۱ غلامرضا اعوانی دانشیار دانشگاه شهید بهشتی فلسفه
۲ احمد بهشتی استاد دانشگاه تهران فلسفه و کلام اسلامی
۳ عبدالحسین خسروپناه استاد پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی فلسفه و کلام اسلامی
۴ احد فرامرزقراملکی استاد دانشگاه تهران فلسفه و اخلاق
۵ ابراهیم کلانتری دانشیار دانشگاه تهران الهیات (قرآن و معارف اسلامی)
۶ محمد لگنهاوسن دانشیار مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره) فلسفه و اخلاق
۷ محمد محمدرضایی استاد دانشگاه تهران فلسفه و کلام
۸ فتح‌الله نجارزادگان استاد دانشگاه تهران الهیات (قرآن و معارف اسلامی)
۹ علی نصیری استاد دانشگاه علم و صنعت ایران الهیات (قرآن و معارف اسلامی)
۱۰ مسلم محمدی دانشیار دانشگاه تهران فلسفه و کلام اسلامی
 
نشانی مطلب در وبگاه فصلنامه علمی اندیشه نوین دینی:
http://andishe.maaref.ac.ir/find.php?item=1.41.13.fa
برگشت به اصل مطلب