فصلنامه علمی اندیشه نوین دینی- صفحه اصلی
لیست داوران

حذف تصاویر و رنگ‌ها
اسامی داوران محترمی که  در سال ۱۴۰۲ با فصلنامه اندیشه نوین دینی همکاری داشه­ اند

 
اسامی عناوین
ابوالحسن غفاری دانشیار پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه
ابوذر رجبی دانشیار دانشگاه معارف اسلامی
محمد حسین فاریاب دانشیار موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره)
حسن پناهی آزاد استادیار دانشگاه معارف اسلامی
حسن فاطمی نیا مدرس حوزه و دانشگاه
حسنعلی سلمانیان استادیار دانشگاه گلستان
سید ابوذر نبویان استادیار دانشگاه معارف اسلامی
سید جواد احمدی استادیار دانشگاه گنبد
سید عباس نبویان مدرس دروس معارف
علی اکبر محمدی مهر استادیار دانشگاه گلستان
محمد اصلانی استادیار دانشگاه رازی کرمانشاه
کامران اویسی استادیار دانشگاه معارف اسلامی
علیرضا کمالی استادیار دانشگاه معارف اسلامی
مجید ابوالقاسم زاده استادیار دانشگاه معارف اسلامی
محمد سربخشی استادیار موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره)
محمدحسن قدردان قراملکی دانشیار پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه
محمدحسین گیلانپور مدرس حوزه ودانشگاه
محمدرضا امامی نیا استادیار دانشگاه معارف اسلامی
یحیی نورمحمدی نجف آبادی استادیار دانشگاه ملایر
محمد جواد اصغری استادیار دانشگاه باقر العلوم(ع)
سید روح اله پرهیزکاری استادیار دانشگاه معارف اسلامی
رمضان پای برجای استادیار دانشگاه گنبد کاووس
امیرمحسن عرفان استادیار دانشگاه معارف اسلامی
محمد هادی منصوری استادیار دانشگاه معارف اسلامی
محمد اصلانی استادیار دانشگاه رازی
حمید کریمی استادیار دانشگاه علم و صنعت ایران
مجید ابوالقاسم زاده استادیار دانشگاه معارف اسلامی
خدامراد سلیمیان استادیار پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی
احمد ولیعی دکتری مدرسی مبانی نظری اسلام
سعید رسالتی مدرس حوزه و دانشگاه
علی قدردان قراملکی دکتری مدرسی مبانی نظری اسلام
محمد جواد فرج نژاد دکتری مدرسی مبانی نظری اسلام
محسن قنبری نیک استادیار دانشگاه معارف اسلامی
مهدی باب اله زاده دکتری مدرسی اخلاق اسلامی
سهراب مقدمی شهیدانی استادیار دانشگاه معارف اسلامی
یاسر هاشمی دکتری مدرسی مبانی نظری اسلام
سید عباس موسوی  استادیار دانشگاه الزهرا(س) 
 

 
نشانی مطلب در وبگاه فصلنامه علمی اندیشه نوین دینی:
http://andishe.maaref.ac.ir/find-1.38.15.fa.html
برگشت به اصل مطلب