فصلنامه علمی اندیشه نوین دینی- صفحه اصلی
لیست داوران

حذف تصاویر و رنگ‌ها
اسامی داوران محترمی که  در سال ۱۴۰۱ با فصلنامه اندیشه نوین دینی همکاری داشته اند

اسامی عناوین
ابوالحسن غفاری دانشیار پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه
ابوذر رجبی دانشیار دانشگاه معارف اسلامی
بهروز محمدی استادیار دانشگاه تهران
جواد باغبانی دانشیار موسسه امام خمینی
حسن پناهی آزاد استادیار دانشگاه معارف اسلامی
حسن فاطمی نیا مدرس حوزه و دانشگاه
حسنعلی سلمانیان استادیار دانشگاه گلستان
حسین مطیع استادیار دانشگاه صنعتی اصفهان
حمید رضا شاکرین دانشیار پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه
حمیدرضا خادمی استادیار پژوهشگاه سمت
حمیدرضا قربانی مبین مدرس کلام
خداخواست عرب صالحی دانشیار پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه
سعید رسالتی استاد حوزه علمیه
سعید علیزاده استادیار دانشگاه تبریز
سید ابوذر نبویان استادیار دانشگاه معارف اسلامی
سیّد احمد غفاری قره‌باغ استادیار پژوهشگاه حکمت و فلسفه ایران
سید جواد احمدی استادیار دانشگاه گنبد
سید عباس نبویان مدرس دروس معارف
شهاب الدین وحیدی مهرجردی دانشیار دانشگاه میبد
عبدالرحیم سلیمانی بهبهانی پژوهشگاه علوم وفرهنگ
علی اکبر محمدی مهر استادیار دانشگاه گلستان
محمد اصلانی استادیار دانشگاه رازی کرمانشاه
علی تقی خاکی مدرس کلام اسلامی
علیرضا کمالی استادیار دانشگاه معارف اسلامی
غلامحسین گرامی استادیار دانشگاه معارف اسلامی
قاسم ترخان دانشیار پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه
قدرت اله قربانی دانشیار دانشگاه خوارزمی
کامران اویسی استادیار دانشگاه معارف اسلامی
مجید ابوالقاسم زاده استادیار دانشگاه معارف اسلامی
مجید بابایی استاد سطوح عالی حوزه
محمد اصدق پور مدرس کلام اسلامی
محمد جواد پاشایی استادیار دانشگاه شاهد
محمد جواد فلاح دانشیار دانشگاه معارف اسلامی
محمد حسین طاهری آکردی دانشیار موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره)
محمد سربخشی استادیار موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره)
محمد غفوری نژاد دانشیار دانشگاه ادیان
محمد کاشی زاده استادیار پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه
محمد کرمانی کجور استادیار دانشگاه معارف اسلامی
محمدباقر پورامینی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه
محمدحسن قدردان قراملکی دانشیار پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه
محمدحسین گیلانپور مدرس حوزه ودانشگاه
محمدرضا امامی نیا استادیار دانشگاه معارف اسلامی
مسعود اسماعیلی استادیار پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی
مسلم محمدی دانشیار دانشگاه تهران
ولی الله عباسی مدرس کلام اسلامی
هادی فاضل استاد سطوح عالی حوزه
یارعلی کردفیروزجایی استادیار دانشگاه باقرالعلوم(علیه السلام)
یحیی نورمحمدی نجف آبادی استادیار دانشگاه ملایر

 

 
نشانی مطلب در وبگاه فصلنامه علمی اندیشه نوین دینی:
http://andishe.maaref.ac.ir/find.php?item=1.38.15.fa
برگشت به اصل مطلب