فصلنامه علمی اندیشه نوین دینی- اهداف و زمینه‌ها
اهداف و زمینه ها

حذف تصاویر و رنگ‌ها
 اهداف:
 ـ انعکاس اندیشه‌ها، رهیافت‌ها و پژوهش‌های استادان و دانش‌پژوهان حوزه کلام. ـ اشاعه و گسترش اندیشه‌های دینی در حوزه کلام. ـ ارتقای سطح علمی و ایجاد زمینه‌های تحقیق و پژوهش برای استادان معارف اسلامی دانشگاه‌های کشور. ـ انعکاس تحقیقات علمی ـ پژوهشی در راستای تولید و ترویج علم. ـ توسعه روش‌شناسی مطالعات دینی متناسب با نیازهای پژوهشی کشور.
 جهت‌گیری :
ـ جهت‌گیری کلی نشریه، چاپ مقالاتی است که در حوزه‌های مختلف دین‌پژوهی با رویکرد کلامی نوآوری علمی داشته باشند.
ـ فصلنامه از پژوهش‌های دینیِ مسئله‌محور استقبال می‌کند.
ـ توصیه نشریه به مسائل تطبیقی، کم‌سابقه، مورد نیاز و تحلیلی است.
 گستره موضوعات قابل پذیرش در فصلنامه:
 ـ کلام اسلامی با رویکرد تحلیل و بررسی.
ـ مطالعات دین‌پژوهی در حوزه کلام.
ـ کلام تطبیقی، کلام جدید، فلسفه دین.
 ـ بررسی معضلات و شبهات کلامی و پاسخ به آنها.
نشانی مطلب در وبگاه فصلنامه علمی اندیشه نوین دینی:
http://andishe.maaref.ac.ir/find-1.42.18.fa.html
برگشت به اصل مطلب