فصلنامه علمی اندیشه نوین دینی- اخبار نشریه
تعطیلی تابستانه

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1400/4/26 | 
قابل توجه استاتید، داوران و پژوهشگران گرامی تعطیلی تابستانه دانشگاه معارف اسلامی  و بالطبع تعطیلی فصلنامه اندیشه نوین دینی از تاریخ ۲تیر ۱۴۰۰ تا ۵ شهریور ۱۴۰۰، می باشد
نشانی مطلب در وبگاه فصلنامه علمی اندیشه نوین دینی:
http://andishe.maaref.ac.ir/find-1.43.28.fa.html
برگشت به اصل مطلب