فصلنامه علمی اندیشه نوین دینی- اطلاعات تماس
شماره تماس و آدرس پستی

حذف تصاویر و رنگ‌ها

قم، بلوار محمدامین، خیابان جمهوری اسلامی، بین کوچه 4 و 6 ، صندوق پستی 6173 ـ 37155

تلفن: 32110366

ساعت تماس: بین ساعت 11-14

نشانی مطلب در وبگاه فصلنامه علمی اندیشه نوین دینی:
http://andishe.maaref.ac.ir/find.php?item=1.57.25.fa
برگشت به اصل مطلب